reactie op boekvoorstelling in FNAC Gent 24/09/2016:

"Wat een verwarring! Enerzijds dat al te grote contrast tussen een opgewekte, zonnige dag en een melancholische voorstelling over zielewonden, en anderzijds dan die toch wel grote gelijkenis tussen Dirk De Wachter en uzelf. Daartegenover staat dan weer dat het een beeld opleverde dat uitging boven de zieledimensie en – althans voor mij – iets zichtbaar maakte van een ‘hogere’ kunstzinnigheid. In die zin moet ik u dankbaar zijn."

wordpress.com (Lieven De Brouwere, 27/09/2016)